DROPS / Champion x CASETiFY

UPCOMING

CASETiFY

Champion x CASETiFY

วางจำหน่ายวันที่

21 May 2021

Brand

วางจำหน่ายที่

ช่องทาง Online

Description

CASETiFY แบรนด์เคสโทรศัพท์สัญชาติฮ่องกงที่เริ่มเปิดตัวในปี 2011 โดย CASETiFY เรียกได้ว่าเป็นอีก 1 แบรนด์ของเคสมือถือที่มีเอกลักษณ์ และแนวทางเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน และยังเป็นแบรนด์ที่มีการออกผลงาน Collaboartion กับแบรนด์ระดับโลกไว้มากอีกด้วย