DROPS / Yohji Yamamoto × CASETiFY

RELEASED

CASETiFY

Yohji Yamamoto × CASETiFY

วางจำหน่ายวันที่

17 May 2021

Brand

วางจำหน่ายที่

ช่องทาง Online

Description

CASETiFY แบรนด์เคสโทรศัพท์สัญชาติฮ่องกงที่เริ่มเปิดตัวในปี 2011 โดย CASETiFY เรียกได้ว่าเป็นอีก 1 แบรนด์ของเคสมือถือที่มีเอกลักษณ์ และแนวทางเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน และยังเป็นแบรนด์ที่มีการออกผลงาน Collaboartion กับแบรนด์ระดับโลกไว้มากอีกด้วย และครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับ Yohji Yamamoto หรือที่เรารู้จักในนามเจ้าของแบรนด์ Y3 นั่นเอง